973 351 307 - 616 020 580 farmaciapurgimon@hotmail.com

ANÀLISI VITAMINA D3

La vitamina D3 és una vitamina liposoluble responsable de la regulació dels nivells de calci, ferro, magnesi, fosfats i zinc tant a nivell d’absorció com d’excreció. Aquesta vitamina D3 es sintetitza de manera natural en la pell humana després de l’exposició solar, i la vitamina D2 s’obté principalment dels aliments com el peix i l’ou.

Actualment, el dèficit de Vitamina D3 és molt habitual a tot el món i és reconeguda com una epidèmia global fins i tot en països solejats. Aquest dèficit s’ha relacionat amb diverses malalties com l’osteomalàcia, malalties cardiovasculars, malalties autoimmunitàries, dolor crònic, fractures òssies i alguns càncers. Aquí la importància d’avaluar els nivells de vitamina D3 a l’organisme.

Per a realitzar el test és suficient amb una gota de sang que s’extrau en el mateix moment de l’anàlisi. Els resultats estan disponibles en 10 minuts i té un cost de 25€. No cal estar en dejú i recomanem demanar cita prèvia.

L’anàlisi no té valor diagnòstic definitiu, tot i que sí que obtenim un resultat semi-quantitatiu, suficient per determinar si els nivells de vitamina D3 són òptims, deficients o insuficients.